Garraiatutako ikasleentzako autobusa

Eskola garraioa

Garraiatutako ikasleentzako autobusa

Garraioaren ikasle onuraduntzat hartuko dira, banakako laguntza-modalitatean, ikastetxetik bi kilometro baino gehiagora bizi diren ikasleak.